Luận Án Tiến Sĩ Gắn Kết Với Tổ Chức Của Giảng Viên Các Trường Đại Học, Cao Đẳng

Discussion in 'Chuyên Ngành Tâm Lý Học' started by nhandanglv123, Apr 18, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Gắn Kết Với Tổ Chức Của Giảng Viên Các Trường Đại Học, Cao Đẳng
  Làm rõ và bổ sung các vấn đề liên quan đến gắn kết với tổ chức của giảng viên, bao gồm: bản chất, các thành phần, biểu hiện và các hình thức của gắn kết với tổ chức của giảng viên đại học, cao đẳng. - Khẳng định được cấu trúc lý thuyết ba thành phần về gắn kết với tổ chức của Allen và Meyer (1996) phù hợp với nghiên cứu trên khách thể là giảng viên và bổ sung những biểu hiện đặc thù của tổ chức đại học, cao đẳng. - Chỉ ra sự không đồng nhất của ba thành phần gắn kết là gắn kết tình cảm, gắn kết trách nhiệm và gắn kết nhu cầu lợi ích trong mỗi một cá nhân giảng viên. - Xác định được một số yếu tố ảnh hưởng đến gắn kết với tổ chức của giảng viên đại học, cao đẳng gồm: Đặc điểm nhân cách của giảng viên, phong cách lãnh đạo của trưởng khoa/bộ môn, đặc điểm công việc, mối quan hệ đồng nghiệp, chế độ chính sách, cơ hội đào tạo - thăng tiến và danh tiếng của nhà trường...
  • Luận án tiến sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Tâm lý học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Lê Thị Thanh Hương PGS. TS. Lê Thị Minh Loan
  • Tác giả: Phạm Thị Hồng Phương
  • Số trang: 200
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66592
  https://drive.google.com/uc?id=1huOPbNJG_pTndCakVg8VaMXobDiO-7zv
   

Share This Page