Luận Án Tiến Sĩ Giá Trị Của X Quang Và Siêu Âm Trong Sàng Lọc Ung Thư Vú Ở Phụ Nữ Từ 40 Tuổi Trở Lên

Discussion in 'Chuyên Ngành Dịch Tễ Học' started by boss_sgu, Aug 15, 2018.

 1. boss_sgu

  boss_sgu Member

  [​IMG]
  Nghiên cứu đoàn hệ thu thập số liệu trên 1.358 phụ nữ từ 40 tuổi trở lên, đến sàng lọc ung thư vú tại. Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Với mục tiêu chính khảo sát các giá trị chẩn đoán của X quang và siêu âm trong sàng lọc ung thư vú, nghiên cứu có những điểm mới như sau: 1/ Cung cấp tỉ lệ mật độ mô tuyến vú (theo BI-RADS 2013) của phụ nữ Việt Nam: - Loại A- Tuyến vú hầu hết là mô mỡ: 10,5 %. - Loại B- Mô sợi tuyến rải rác: 25,5 %. - Loại C- Mô vú đặc không đồng nhất, có thể che khuất các tổn thương nhỏ: 42,7 %. - Loại D- Mô vú rất đặc, làm giảm độ nhạy của X quang: 21,3 %. 2/ Chọn phương tiện chẩn đoán hình ảnh sàng lọc ung thư vú cho phụ nữ từ 40 tuổi trở lên, theo giá trị chẩn đoán, có bước đầu phân tích chi phí sàng lọc.
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Dịch tễ học
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. Nguyễn Chấn Hùng, PGS.TS. Đỗ Văn Dũng
  • Tác giả: Hồ Hoàng Thảo Quyên
  • Số trang: 173
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.4&view=31575
  https://drive.google.com/uc?id=1inld6MUQdevDx3xR8icyAt7ZcOxLJf-M
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Oct 27, 2019

Share This Page