Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Cải Thiện Chỉ Số Chi Phí Không Chính Thức Nhằm Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by nhandanglv123, Jul 13, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Giải Pháp Cải Thiện Chỉ Số Chi Phí Không Chính Thức Nhằm Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Tỉnh Quảng Trị
  Thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh trong những năm qua cũng cho thấy, chính quyền cấp tỉnh có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Vai trò ấy trở nên quan trọng hơn nhiều khi quá trình phân cấp ngày càng sâu và thực chất hơn. Chính quyền cấp tỉnh đã và đang nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn của mình. Từ những điều kiện ban đầu được coi là kém hấp dẫn với các nhà đầu tư như vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, nguồn lao động ban đầu, quy mô thị trường, … nhiều địa phương đã thành công trong thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần người dân. Những thành công đó đã thúc đẩy các nhà nghiên cứu, các tổ chức trong và ngoài nước quan tâm đến vai trò của cấp tỉnh, mà cụ thể hơn là cạnh tranh cấp tỉnh ở Việt Nam.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn: TS. Hoàng Trọng Hùng
  • Tác giả: Nguyễn Quốc Huy
  • Số trang: 92
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học kinh tế Huế 2018
  Link Download
  http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/DHKTHue_123456789/5766
   

Share This Page