Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Công Nghệ Cho Giao Dịch Lưu Động Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Phần Mềm' started by nhandang123, Aug 2, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Giải Pháp Công Nghệ Cho Giao Dịch Lưu Động Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Việt Nam
  Giới thiệu giải pháp “Giao dịch lưu động” nhằm đưa ra cách thức tiếp cận khách hàng một cách tốt nhất, tiết giảm chi phí thời gian, công sức và tiền bạc cho khách hang, đồng thời cũng là giải pháp tiếp cận với khách hàng một cách tốt nhất, là chính sách nhằm gia tăng số lượng khách hàng cho Ngân hàng Chính sách xã hội. Nghiên cứu giải pháp công nghệ cho Giao dịch lưu động nhằm đưa ra giải pháp, quy trình giao dịch khi điểm giao dịch không/có điện lưới, không/có internet, không/có sóng điện thoại đi động, không thể kết nối với trung tâm và trường hợp kết nối được với trung tâm - Phân tích đặc tả yêu cầu, thiết kế chi tiết, xây dựng và cài đặt các hệ thống chương trình phần mềm thực hiện giải pháp nghiệp vụ và giải pháp công nghệ nói trên. Phân tích cấu hình và cài đặt hệ thống: Đưa ra những yêu cầu đối với hệ thống chính, hệ thống phần mềm ngân hàng hiện đại (core banking), máy tính trực tiếp giao dịch lưu động tại xã, các phần mêm kèm theo; Cài đặt hệ thống và mô tả chức năng của chương trình phần mềm giao dịch lưu động tại xã.
  • Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin
  • Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Trương Ninh Thuận
  • Tác giả: Nguyễn Văn Học
  • Số trang: 71
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội 2011
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1002885
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 30, 2017

Share This Page