Luận Án Tiến Sĩ Giải Pháp Hạn Chế Gian Lận Thương Mại Trong Hoạt Động Gia Công Xuất Khẩu Của Tổng Cục Hải Quan

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Doanh Thương Mại' started by quanh.bv, Oct 21, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-10-21_20-28-2.png
  Giải Pháp Hạn Chế Gian Lận Thương Mại Trong Hoạt Động Gia Công Xuất Khẩu Của Tổng Cục Hải Quan Việt Nam
  - Những đóng góp mới về học thuật, lý luận: Trên phương diện lý luận, luận án đã hệ thống hóa làm rõ hơn và góp phần phát triển một số vấn đề lý luận về gian lận thương mại trong hoạt động gia công xuất khẩu và hạn chế gian lận thương mại trong hoạt động gia công xuất khẩu như: phân loại một cách có hệ thống các hình thức GLTM trong GCXK, các nhân tố tác động tới hoạt động hạn chế GLTM trong GCXK. Luận án đã xây dựng cơ sở lý luận nội dung biện pháp hạn chế và các tiêu chí đánh giá biện pháp hạn chế gian lận thương mại trong hoạt động GCXK.
  - Những kết luận mới về đánh giá thực tiễn. Luận án đã đánh giá thực trạng gian lận thương mại và hạn chế gian lận thương mại trong hoạt động gia công xuất khẩu ở Việt Nam những năm gần đây trên các phương diện: tổng hợp số liệu về thực trạng hoạt động GCXK tại Việt Nam và thực trạng gian lận thương mại trong lĩnh vực này (tập trung vào nhóm hàng may mặc và da giầy). Đây là đóng góp rất thiết thực khi mà số liệu về các lĩnh vực này chưa nhiều và còn tản mát. Luận án cũng đã phân tích thực trạng các biện pháp hạn chế gian lận thương mại trong trong hoạt động gia công xuất khẩu như thực trạng triển khai các hoạt động tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thực thi các hoạt động nghiệp vụ để hạn chế gian lận thương mại trong hoạt động gia công xuất khẩu của Tổng cục Hải quan thời gian qua. Dựa trên nhận định đánh giá theo các tiêu chí cả về định tính và định lượng, luận án đã nhận định được hiệu quả các biện pháp hạn chế gian lận thương mại đối với hoạt động gia công xuất khẩu của Tổng cục Hải quan hiện nay.
  - Những đề xuất mới về chính sách, giải pháp. luận án đề xuất những giải pháp nhằm hạn chế gian lận thương mại trong hoạt động GCXK tại Việt Nam, thích ứng với bối cảnh hội nhập KTQT ngày càng sâu rộng, góp phần thuận lợi hóa thương mại và chống buôn lậu, gian lận thương mại, thúc đẩy phát triển XNK hàng hóa.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kinh doanh thương mại
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Doãn Kế Bôn, PGS.TS. Phan Thị Thu Hoài
  • Tác giả: Mai Thanh Huyền
  • Số trang: 192
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thương mại 2023
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.39&view=41697
  https://drive.google.com/file/d/1Vo73ApAgg1Wp5MfjkeMijlCtg7668Dqj
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page