Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Hoàn Thiện Chính Sách Quản Lý Nhà Nước Về Khoa Học Và Công Nghệ Cấp Huyện Qua Thực Tế

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ' started by quanh.bv, Dec 5, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Giải Pháp Hoàn Thiện Chính Sách Quản Lý Nhà Nước Về Khoa Học Và Công Nghệ Cấp Huyện Qua Thực Tế Ở Tỉnh Ninh Bình
  Ngày nay, không ai có thể phủ nhận được vai trò đặc biệt quan trọng của khoa học và công nghệ (KH&CN) đối với sự phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, KH&CN đã được xác định "là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế - xã hội, là điều kiện cần thiết để giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội", là "động lực đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa". Đại hội Trung ương 6 khóa XI đã đưa ra mục tiêu tổng quát: “Phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ, làm cho khoa học và công nghệ thực sự là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 và là nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI”
  • Luận văn thạc sĩ hành chính
  • Chuyên ngành Quản lý khoa học và Công nghệ
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Đặng Duy Thịnh
  • Tác giả: Trịnh Thu Hoài
  • Số trang: 89
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện khoa học xã hội 2018
  Link Download
  http://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=17049
   

Share This Page