Luận Văn Tốt Nghiệp Giải Pháp Hoàn Thiện Hoạt Động Huy Động Vốn Của Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Doanh Nghiệp' started by nhandanglv123, Mar 26, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Giải Pháp Hoàn Thiện Hoạt Động Huy Động Vốn Của Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam
  Ngân hàng thương mại là một doanh nghiệp đặc biệt, kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ, nhiệm vụ thường xuyên và chủ yếu là huy động vốn, cho vay và cung cấp các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng. Đối với hoạt động Ngân hàng, vốn là yếu tố quyết định mọi hoạt động kinh doanh.Thực tế tại các Ngân hàng thương mại cổ phần hiện nay vốn tự có chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ còn lại là vốn huy động, vốn đi vay và vốn khác.Trong đó, vốn huy động luôn chiếm tỉ trọng lớn nhất và ổn định nhất. Do vậy có thể khẳng định vốn huy động hay công tác huy động vốn có vai trò to lớn quyết định đến khả năng hoạt động và phát triển của Ngân hàng. Tại Việt Nam, việc huy động vốn (khai thác lượng tiền tạm thời nhàn rỗi trong công chúng hộ gia đình, của các tổ chức kinh tế xã hội hay các tổ chức tín dụng khác) của Ngân hàng thương mại còn nhiều bất hợp lý. Điều này dẫn tới chi phí vốn cao, quy mô không ổn định,việc tài trợ cho các danh mục tài sản không còn phù hợp với quy mô, kết cấu từ đó làm hạn chế khả năng sinh lời,buộc ngân hàng phải đối mặt với các rủi ro…Do đó,việc tăng cường huy động vốn với chi phí hợp lý và sự ổn định cao là yêu cầu ngày càng trở nên cấp thiết và quan trọng đến khả năng hoạt động và phát triển của ngân hàng.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp
  • Người hướng dẫn: TS. Trương Quang Dũng
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Ngân
  • Số trang: 78
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh 2012
  Link Download
  http://data.lib.hutech.edu.vn/Bookdetails.aspx?id=72612
  https://drive.google.com/uc?id=1yfjA-ju831-ZAaXGVWDed-Nyzeu9sgeQ
   

Share This Page