Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Hoàn Thiện Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Thái Nguyên

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, May 14, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Sự phát triển của một quốc gia cần dựa trên nhiều yếu tố (điều kiện kinh tế xã hội, tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa địa lý, nguồn nhân lực), trong đó nguồn nhân lực đóng vai trò rất quan trọng. Vì vậy chúng ta cần nhận thức một cách sâu sắc, đầy đủ những giá trị to lớn và có ý nghĩa quyết định của nhân tố con người: là chủ thể của tất cả sáng tạo, là "nguồn tài nguyên" vô giá, vô tận của đất nước. Việt Nam ngày càng hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới (gia nhập tổ chức WTO,) đã mang nhiều cơ hội và cả thách thức. Do đó cần phải kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh, gọn, chuẩn hóa các chức danh CBCC quản lý hành chính Nhà nước từ Trung ương đến địa phương phù hợp với thời kỳ mới.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Hữu Đạt
  • Tác giả: Đỗ Đình Sơn
  • Số trang: 127
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên 2017
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...ban-nhan-dan-thanh-pho-thai-nguyen-60090.html
  https://drive.google.com/uc?id=1Tw3L9P5vYDofh23UFefeS8gPHKSiPHJ_
   
  Last edited: May 14, 2020

Share This Page