Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Huy Động Nguồn Lực Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Discussion in 'Chuyên Ngành Phát Triển Nông Thôn' started by quanh.bv, Apr 8, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Sau gần 30 năm thực hiện đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nông nghiệp,nông dân, nông thôn nước ta đã đạt được thành tựu khá toàn diện và to lớn. Tuy nhiên, những thành tựu đó chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của đất nước. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn vẫn đang là khu vực chậm phát triển nhất trong nền kinh tế. Đề án xây dựng nông thôn mới là chương trình mục tiêu quốc gia, mang tính thời sự trong giai đoạn 2010 - 2020 được thủ tướng chính phủ phê duyệt và cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 26-NQ/TW về xác định nhiệm vụ xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
  • Luận văn thạc sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Phát triển nông thôn
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Thái
  • Tác giả: Hoàng Văn Phong
  • Số trang: 115
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên 2019
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...-moi-tai-huyen-na-ri-tinh-bac-kan-146224.html
  https://drive.google.com/uc?id=1LiemhIORLfgzPXuP5kuj6aR-XtJEZABO
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page