Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Huy Động Vốn Cho Việc Phát Triển Kinh Tế Biển Trên Địa Bàn Tỉnh Phú Yên

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by quanh.bv, Mar 2, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-3-2_19-57-31.png
  Ngày nay, thế giới đang với xu hướng ngày càng khẳng định tầm quan trọng to lớn của biển và đại dương. Vươn ra biển, khai thác đại dương đã trở thành khẩu hiệu hành động mang tính chiến lược của toàn thế giới. Chính vì lẽ đó mà luận điểm “Thế kỷ XXI là thế kỷ của đại dương” xuất hiện và được nhất trí cao trên toàn thế giới. Việt Nam cũng hoà chung xu hướng đó, đang cố gắng tận dụng mọi nguồn lực để trở thành một trong những quốc gia mạnh về kinh tế biển. Tại Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X đã xây dựng Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
  • Người hướng dẫn: TS. Võ Duy Khương
  • Tác giả: Đặng Thị Âu
  • Số trang: 93
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2011
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/10594
  https://drive.google.com/file/d/1HdnoKz7XKnY-OM4Vim3kZ5LGI_jAfW3e
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page