Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Mở Rộng Hoạt Động Huy Động Vốn Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by nhandanglv123, Jun 30, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Giải Pháp Mở Rộng Hoạt Động Huy Động Vốn Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam
  Ngân hàng thương mại có 2 hoạt động cơ bản là huy động vốn và cấp tín dụng nhằm gia tăng sự luân chuyển vốn, kích thích hoạt động đầu tư vốn của nền kinh tế. Mục tiêu chung của các NHTM là hiệu quả hoạt động kinh doanh - chỉ tiêu này được đo lường qua lợi nhuận ròng của NHTM. Để đạt được kế hoạch lợi nhuận| đề ra, các NHTM luôn chú trọng phát triển đa dạng hóa các loại hình dịch vụ nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu đầu tư và sử dụng vốn của các chủ thể trong nền kinh tế.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn
  • Tác giả: Trần Thanh Khương
  • Số trang: 114
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2013
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1FWNzhWkg1KkwpsRRJAJYs3jgZQARnKWj
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page