Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Đấu Thầu Mua Sắm Hàng Hóa Tại Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Xây Dựng' started by nhandanglv123, Jun 27, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Đấu Thầu Mua Sắm Hàng Hóa Tại Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Và Xây Dựng Ngành Y Tế Tiền Giang
  Trải qua hơn 30 năm tiến hành đổi mới và phát triển, nền kinh tế thị trường đã mang lại nhiều thành tựu to lớn đối với đất nước và con người Việt Nam. Bộ mặt đất nước thay đổi rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Việt Nam đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), các doanh nghiệp nước ngoài xuất hiện ngày càng nhiều theo xu thế hội nhập, ngành Xây dựng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức: các dự án ngày càng lớn về quy mô, phức tạp về kỹ thuật, các rủi ro tiềm ẩn, mối liên hệ qua lại giữa các chủ thể tham gia dự án. Nhiệm vụ của công tác xây dựng cơ bản nhằm tăng tài sản cố định của nền kinh tế quốc dân với một tốc độ nhanh, vừa tái sản xuất giản đơn, vừa tái sản xuất mở rộng các tài sản cố định của các ngành thuộc lĩnh vực sản xuất vật chất và không sản xuất vật chất bằng cách xây dựng mới, xây dựng mở rộng, xây dựng khôi phục và sửa chữa tài sản cố định, trong đó có ngành y tế.
  • Luận văn thạc sĩ xây dựng
  • Chuyên ngành Quản lý xây dựng
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Xuân Phú
  • Tác giả: Võ Thị Thúy Phượng
  • Số trang: 126
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Thủy Lợi 2019
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/A597AIH...set_number=000022&set_entry=000153&format=999
  https://drive.google.com/uc?id=1aEtar16FeESmlehaB2xOI7HkwKrFjIWQ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page