Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Giải Phóng Mặt Bằng Các Dự Án Xây Dựng Trên Địa Bàn Thành Phố Hải Dương

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đô Thị Và Công Trình' started by quanh.bv, Aug 8, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-8-8_3-34-10.png
  Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Giải Phóng Mặt Bằng Các Dự Án Xây Dựng Trên Địa Bàn Thành Phố Hải Dương - Tỉnh Hải Dương
  Đất đai là nguồn tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt và là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh và quốc phòng. Hội nhập khu vực và toàn cầu từ khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức Thương Mại Thế Giới là vấn đề trọng điểm hiện nay, nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước. Mặc dù đã đạt được một số thành tựu to lớn làm biến đổi bộ mặt kinh tế, xã hội của đất nước nhưng kinh tế phát triển trên nền tảng cơ sở hạ tầng còn nhiều thiếu thốn, chưa đồng bộ nên chưa phát huy được hết tiềm năng vốn có. Để đáp ứng yêu cầu đó thì việc Nhà nước thu hồi đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế là hết sức cần thiết.
  • Luận văn thạc sĩ xây dựng
  • Chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình
  • Người hướng dẫn: TS. Phạm Văn Bộ
  • Tác giả: Kiều Tuấn Dũng
  • Số trang: 95
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kiến trúc Hà Nội 2014
  Link Download
  http://thuvienso.hau.edu.vn:8888/dspace/handle/hau/462
  https://drive.google.com/file/d/1nstFnNyIBrtWHto8cmrZOkkGSGgP7AMj
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page