Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Tế Sau Cải Tạo Nâng Cấp Hệ Thống Tưới Trạm Bơm Hồng Vân

Discussion in 'Quản Lý Tài nguyên & Môi Trường' started by nhandanglv123, Dec 22, 2018.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Tế Sau Cải Tạo Nâng Cấp Hệ Thống Tưới Trạm Bơm Hồng Vân, Thành Phố Hà Nội
  Trong hệ thống CTTL, hệ thống tưới giữ vai trò quan trọng, làm nhiệm vụ dẫn nước từ các công trình đầu mối phục vụ sản xuất, cung cấp nước sinh hoạt, cải tạo môi trường góp phần ổn định, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống dân sinh... Nhận thấy vai trò quan trọng này nên Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT và các địa phương đã tập trung các nguồn lực thực hiện đầu tư xây dựng CTTL giải quyết tình trạng khô hạn, thiếu nước sinh hoạt cho người dân. Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới gồm 19 tiêu chí trong đó tiêu chí thủy lợi ở vị trí thứ ba: “Hệ thống thu lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh”.
  • Luận văn thạc sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Trọng Hoan
  • Tác giả: Nguyễn Văn Đức
  • Số trang: 130
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Thủy Lợi 2016
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/X82NIH5...set_number=000488&set_entry=000534&format=999
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page