Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Nhà Nước Đối Với Hoạt Động Của Các Doanh Nghiệp

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by nhandanglv123, Dec 16, 2018.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Nhà Nước Đối Với Hoạt Động Của Các Doanh Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Lạng Sơn
  Doanh nghiệp (DN) là tài sản quan trọng của mỗi quốc gia, là yếu tố vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Doanh nghiệp phát triển góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định, nâng cao mức sống cho người dân, góp phần đảm bảo trật tự và an sinh xã hội. Vì vậy tạo điều kiện và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó quan trọng nhất là nhà nước. Nhà nước với vị trí là trung tâm của hệ thống chính trị, trong mối quan hệ với doanh nghiệp, Nhà nước có vai trò tạo tiền đề, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển, đồng thời định hướng cho doanh nghiệp phát triển đi theo đúng mục tiêu mà Nhà nước đã đề ra. Tất cả những nhiệm vụ đó được thể hiện thông qua hệ thống pháp luật của Nhà nước, trên cơ sở pháp luật, Nhà nước phải đảm bảo việc thực hiện pháp luật của tất cả các doanh nghiệp trong xà hội - Đó chính là hoạt động quản lý của Nhà nước.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Hùng
  • Tác giả: Nguyễn Hồng Hạnh
  • Số trang: 122
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Thủy Lợi 2017
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/PY6S7E5...set_number=001921&set_entry=000159&format=999
   

Share This Page