Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Nâng Cao Mức Độ Tự Chủ Tài Chính Của Trường Đại Học Quảng Bình

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by nhandanglv123, Jul 14, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Giải Pháp Nâng Cao Mức Độ Tự Chủ Tài Chính Của Trường Đại Học Quảng Bình
  Giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong đó có các cơ sở giáo dục đại học công lập là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học công lập (ĐHCL) chủ động khai thác, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo đại học và giảm chi cho ngân sách nhà nước. Từ năm 2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2006/NĐ- CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập (trong đó bao gồm các cơ sở giáo dục ĐHCL), đến năm 2015, Nghị định này đã được thay thế bằng Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Việc thực hiện chính sách này trong những năm qua đã tạo cơ hội cho các cơ sở giáo dục ĐHCL nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong quản lý tài chính, sử dụng NSNN được giao tiết kiệm, hiệu quả hơn.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Châu
  • Tác giả: Lê Thị Thủy Tiên
  • Số trang: 122
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học kinh tế Huế 2018
  Link Download
  http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/DHKTHue_123456789/5661
   

Share This Page