Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Viễn Thông Phú Yên Đến Năm 2020

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh' started by nhandanglv123, Mar 30, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Viễn Thông Phú Yên Đến Năm 2020
  Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện nay, nhiều công trình khoa học công nghệ tiên tiến ra đời tạo ra các sản phẩm, dịch vụ tốt, đáp ứng nhu cầu mọi mặt của con người. Chính vì vậy, các doanh nghiệp luôn phải đi sâu nghiên cứu thị trường, phát hiện ra những nhu cầu mới của khách hàng để qua đó có thể lựa chọn phương án phù hợp với năng lực kinh doanh của mình và đáp ứng nhu cầu khách hàng. Trong cuộc cạnh tranh này doanh nghiệp nào nhạy bén hơn thì doanh nghiệp đó sẽ thành công. Trong điều kiện hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới theo cam kết gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) cho phép các doanh nghiệp nước ngoài được tham gia cung cấp các dịch vụ VT-CNTT thông qua các hình thức liên doanh, góp vốn và phát triển một số dịch vụ mới.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Hồ Tiến Dũng
  • Tác giả: Nguyễn Xuân Phú
  • Số trang: 108
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2014
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1IEbxb1twzdEQw6FXPAwlWtEOgp4YfZHu
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page