Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Hành Chính Công Về Thuế Tại Chi Cục Thuế Huyện Nhơn Trạch

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Jun 11, 2021 at 2:08 AM.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Hành Chính Công Về Thuế Tại Chi Cục Thuế Huyện Nhơn Trạch - Tỉnh Đồng Nai
  Trên cơ sở vận dụng lý luận và thực tiễn dịch vụ hành chính công về thuế, bằng việc sử dụng một hệ thống số liệu, tài liệu thu thập phong phú tại Chi cục thuế huyện Nhơn Trạch và phỏng vấn thu thập thông tin từ các doanh nghiệp và hộ, cá nhân kinh doanh, luận văn đã phân tích, nhận xét và đánh giá có cơ sở thực tiễn, chính xác và đảm bảo tính khoa học thực trạng cung ứng dịch vụ hành chính công về thuế đối với người nộp thuế và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ hành chính công về thuế tại Chi cục thuế huyện Nhơn Trạch
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Hà
  • Tác giả: Phạm Hồng Nhân
  • Số trang: 133
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Lâm nghiệp 2018
  Link Download
  http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/12861
  https://drive.google.com/uc?id=1f_k3OglvFw5iQXjEiuNWxQ8lxdMOZ7oX
   

Share This Page