Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Ổn Định Đời Sống Nhân Dân Vùng Tái Định Cư Thủy Điện Tuyên Quang Tại Huyện Na Hang

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế' started by nhandanglv123, Feb 26, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Giải Pháp Ổn Định Đời Sống Nhân Dân Vùng Tái Định Cư Thủy Điện Tuyên Quang Tại Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang
  Mục đích nghiên cứu của luận văn là đưa ra các giải pháp nhằm ổn định bền vững đời sống nhân dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang, tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang trước mối đe dọa đe dọa tác động tiêu cực đến các yếu tố an ninh phi truyền thống, an ninh con người ở các vùng tái định cư. Để thực hiện các mục tiêu này, luận văn đã tập trung làm rõ cơ sở lý luận về di dân tái định cư và các giải pháp ổn định đời sống nhân dân vùng tái định cư. Ngoài ra, luân văn cũng phân tích làm rõ các chủ trương, chính sách của nhà nước liên quan đến tái định cư và ổn định đời sống người dân vùng tái định cư khi xây dựng các thủy điện. Kết quả nghiên cứu của luận văn cho thấy dự án sau quá trình triển khai thực tế đã gặt hái được những thành quả nhất định, cụ thể như: Đầu tư ổn định đời sống, phát triển sản xuất, đào tạo nghề gắn với tạo việc làm, khuyến khích chuyển đổi nghề từ sản xuất nông nghiệp sang phi nông nghiệp, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân tái định cư; Đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng tại điểm tái định cư đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới,...
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản trị An ninh phi truyền thống
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Kim Hào
  • Tác giả: Nguyễn Khánh Tịnh
  • Số trang: 88
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Khoa Quản Trị Và Kinh Doanh 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/99860
  https://drive.google.com/uc?id=1OdJvWYZrPkPQMYrHtq2gPQ-Lb0nYN8ar
   

Share This Page