Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Phát Huy Giá Trị Tài Liệu Lưu Trữ Tại Trung Tâm Lưu Trữ Lịch Sử Thành Phố Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học & Tư Liệu Học' started by nhandanglv123, Jul 22, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Giải Pháp Phát Huy Giá Trị Tài Liệu Lưu Trữ Tại Trung Tâm Lưu Trữ Lịch Sử Thành Phố Hà Nội
  Ngay từ những ngày đầu nước nhà giành được độc lập, Hồ Chí Minh - Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ký Thông đạt số 1C/VP ngày 03/01/1946 về công tác công văn, giấy tờ, trong đó Người đã chỉ rõ “tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt về phương diện kiến thiết quốc gia". Tài liệu lưu trữ (TLLT) chứa đựng những thông tin phong phú, có độ tin cậy cao, phản ánh một cách toàn diện, trung thực mọi mặt của đời sống xã hội. Sử dụng TLLT chính là kế thừa và phát huy kho tàng lý luận, kinh nghiệm thực tiễn của dân tộc Việt Nam đã được tích lũy qua nhiều thế hệ để phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  • Luận văn thạc sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Lưu trữ học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Vũ Thị Phụng
  • Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Loan
  • Số trang: 153
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89228
  https://drive.google.com/uc?id=1f2noFj6LJUBdmJp2ilVuPzagLrwajH6L
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page