Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Phát Triển Đào Tạo Nghề Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Ninh

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by csevenan, Sep 24, 2019.

 1. csevenan

  csevenan Member

  [​IMG]
  Các lý thuyết tăng trưởng gần đây chỉ ra rằng, một nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh và ở mức cao phải dựa trên ít nhất ba trụ cột cơ bản: (i) áp dụng công nghệ mới, (ii) phát triển hạ tầng cơ sở hiện đại và (iii) nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó, động lực quan trọng nhất của sự tăng trưởng kinh tế bền vững chính là những con người được đào tạo, đặc biệt là nhân lực có kỹ năng nghề cao. Trong những năm qua, Việt Nam luôn ở trong tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ” do tâm lý chung của các gia đình luôn mong muốn con em mình được theo học ở bậc đại học.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Lan
  • Tác giả: Lê Hồng Hà
  • Số trang: 118
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên 2019
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...-nghe-tren-dia-ban-tinh-quang-ninh-83954.html
  https://drive.google.com/uc?id=1n_4wn498WyXuGhCbuVE4JaBAFQuGYGAC
   
  Last edited by a moderator: Sep 24, 2019

Share This Page