Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Tư Nhân Tỉnh Quảng Ngãi Giai Đoạn 2011-2015

Discussion in 'Chuyên Ngành Phát Triển Kinh Tế' started by quanh.bv, Mar 2, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-3-2_23-10-16.png
  Đất nước ta đang trong quá trình phát triển khá tốt và ổn định, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt được trong thời gian qua khá cao, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. Ðó là thành tựu của định hướng phát triển kinh tế đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta; các thành phần kinh tế ngày càng phát huy được thế mạnh, tiềm năng và có những đóng góp ngày càng to lớn vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, thành phần kinh tế tư nhân ngày càng phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng; tỷ lệ đóng góp của nó vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ngày càng nhiều, khẳng định vị trí và và vai trò quan trọng đối với sự tăng trưởng và phát triển ổn định của nền kinh tế đất nước.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kinh tế Phát triển
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Hiệp
  • Tác giả: Phan Ngọc Khai
  • Số trang: 129
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2011
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/18570
  https://drive.google.com/file/d/177oH9tAFK7gZdTzQV5Exs3mXpHHzRt_l
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page