Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Phát Triển Nghiệp Vụ Hoán Đổi Lãi Suất Tại Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by nhandanglv123, Jul 1, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Giải Pháp Phát Triển Nghiệp Vụ Hoán Đổi Lãi Suất Tại Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex
  Thị trường HĐLS là một trong những thị trường lợi tức cố định quan trọng nhất cho hoạt động giao dịch vốn và phòng tránh rủi ro lãi suất. Các TCKT phi tài chính sử dụng HĐLS nhằm quản lý rủi ro lãi suất trong cấu trúc nợ của mình. Sự tham gia của ngân hàng vào thị trường này là một xu thế tất yếu với vai trò vừa là một trung gian vừa là chủ thể có liên quan mật thiết đến rủi ro lãi suất. Các Ngân hàng với hai mục địch chính song hành đó là tối đa hóa lợi nhuận đồng thời với việc phải đảm bảo thanh khoản hiệu quả. Để đạt được các mục tiêu đó, các ngân hàng cần phải giám sát, duy trì, và quản lý các nguồn vốn và danh mục đầu tư tài sản trong một tổng thể mang tính hệ thống có tính đến các rủi ro khác nhau.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Trương Thị Hồng
  • Tác giả: Lâm Quốc Toàn
  • Số trang: 95
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2013
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1Tx6lz_hD4xl5QaOe29cVlyMNwCev6lr1
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page