Luận Án Tiến Sĩ Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Sản Phẩm Năng Lượng Tái Tạo Vùng Trung Du Miền Núi Phía Bắc Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Doanh Thương Mại' started by quanh.bv, Aug 6, 2022 at 12:07 AM.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-8-6_0-6-54.png
  Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Sản Phẩm Năng Lượng Tái Tạo Vùng Trung Du Miền Núi Phía Bắc Việt Nam Giai Đoạn 2020-2030
  Nghiên cứu hệ thống hóa và luận giải chi tiết có bổ sung cơ sở khoa học (lý luận và thực tiễn) về phát triển thị trường sản phẩm năng lượng tái tạo, luận án đề xuất các nhóm giải pháp và một số kiến nghị để phát triển thị trường sản phẩm năng lượng tái tạo vùng Trung du miền núi phía Bắc Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn 2045.
  Luận án tập trung nghiên cứu về: 1) Cơ sở lý luận và kinh nghiệm của một số nước về phát triển thị trường sản phẩm năng lượng tái tạo; 2) Thực trạng phát triển thị trường sản phẩm NLTT vùng Trung du miền núi phía Bắc Việt Nam; 3) Đề xuất giải pháp phát triển thị trường sản phẩm NLTT vùng Trung du miền núi phía Bắc Việt Nam
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kinh doanh thương mại
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Hồng Tú, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long
  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh
  • Số trang: 195
  • Kiểu file: PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.39&view=40011
  https://drive.google.com/file/d/1-Xc7h9NV-PPWA9vT-fZ_kYGC_riImBOz
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page