Luận Án Tiến Sĩ Giải Pháp Quản Lý Mạng Lưới Đường Các Đô Thị Loại I Thuộc Tỉnh Vùng Đồng Bằng Sông Hồng

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đô Thị Và Công Trình' started by quanh.bv, Jan 10, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giải Pháp Quản Lý Mạng Lưới Đường Các Đô Thị Loại I Thuộc Tỉnh Vùng Đồng Bằng Sông Hồng
  1. Đề xuất hệ thống tiêu chí giao thông xanh cho các đô thị loại I thuộc tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng
  2. Đề xuất cơ cấu tỷ lệ các phương tiện giao thông đối với các đô thị loại I thuộc tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng hướng tới giao thông xanh đến năm 2025
  3. Đề xuất phân khu vực gắn với đặc điểm cấu trúc mạng lưới đường đô thị để có giải pháp quản lý theo hướng giao thông Xanh của các đô thị loại I thuộc tỉnh vùng đồng bằng Sông Hồng.
  4. Đề xuất bổ sung một số điểm vào Quy chuẩn xây dựng 01/2008 và QCXD 07/2016 theo hướng giao thông xanh.
  5. Đề xuất bổ sung nhiệm vụ cho 2 phòng của sở Xây dựng và hoàn thiện tổ chức cho phòng QLĐT các đô thị loại I thuộc tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng
  6. Đề xuất Ứng dụng kết quả nghiên cứu vào quản lý quy MLĐ theo hướng giao thông xanh cho thành phố Nam Định
  • Luận án tiến sĩ Quản lý đô thị
  • Chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Thị Vinh
  • Tác giả: Nguyễn Thị Nga
  • Số trang: 185
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kiến trúc Hà Nội 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.41&view=28631
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page