Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Tăng Cường Quản Lý Chi Phí Sản Xuất Kinh Doanh Tại Công Ty Điện Lực Quảng Ninh

Discussion in 'Quản Lý Tài nguyên & Môi Trường' started by nhandanglv123, Dec 21, 2018.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Giải Pháp Tăng Cường Quản Lý Chi Phí Sản Xuất Kinh Doanh Tại Công Ty Điện Lực Quảng Ninh
  Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, việc doanh nghiệp có tồn tại và phát triển được hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc doanh nghiệp có bảo đảm bù đắp được chi phí bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh hay không. Điều đó có nghĩa là các doanh nghiệp nói chung, các doanh nghiệp quản lý kinh doanh bán điện nói riêng, cần phải tính toán hợp lý chi phí sản xuất kinh doanh và thực hiện quá trình sản xuất theo đúng sự tính toán ấy. Chi phí là chỉ tiêu chất lượng quan trọng phản ánh hiệu quả hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Chi phí sản xuất kinh doanh thấp hay cao, giảm hay tăng phản ánh kết quả của việc quản lý, sử dụng vật tư lao động tiền vốn của doanh nghiệp. Việc phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất là mục tiêu quan trọng không những của mọi doanh nghiệp mà còn là vấn đề quan tâm của toàn xã hội. Vì vậy, công tác quản lý chi phí sản xuất là một khâu quan trọng đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời chính xác về kết quả hoạt động sản xuất, đáp ứng nhu cầu trong việc ra quyết định quản lý, là yếu tố đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp nói riêng, tăng trưởng và phát triển nền kinh tế nói chung.
  • Luận văn thạc sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Bá Uân
  • Tác giả: Ngô Thanh Phương
  • Số trang: 91
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Thủy Lợi 2016
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/X82NIH5...set_number=000488&set_entry=000436&format=999
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page