Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Thúc Đẩy Hoạt Động Chuyển Giao Công Nghệ Bảo Mật Và An Toàn Thông Tin Tại Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Sách Khoa Học Và Công Nghệ' started by nhandang123, Mar 20, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Giải Pháp Thúc Đẩy Hoạt Động Chuyển Giao Công Nghệ Bảo Mật Và An Toàn Thông Tin Tại Việt Nam
  Tổng quan cơ sở lý luận về hoạt động chuyển giao công nghệ bảo mật và an toàn thông tin (BM&ATTT) như: các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực công nghệ và chuyển giao công nghệ BM&ATTT. Khái quát lý thuyết hệ thống được vận dụng để nghiên cứu về hoạt động chuyển giao công nghệ BM&ATTT. Tìm hiểu, phân tích hoạt động chuyển giao công nghệ BM&ATTT của một số nước trên thế giới và thực trạng hoạt động chuyển giao công nghệ BM&ATTT tại Việt Nam. Giới thiệu đặc điểm, ưu điểm và hạn chế của hoạt động này. Phân tích các yếu tố cản trở hoạt động chuyển giao công nghệ BM&ATTT tại Việt Nam. Đưa ra những dự báo về xu hướng phát triển của thị trường công nghệ BM&ATTT Việt Nam và đề xuất các nhóm giải pháp chính bao gồm: tạo các thiết chế để thúc đẩy sự phát triển của hoạt động chuyển giao công nghệ BM&ATTT; nâng cao năng lực nhân lực an toàn thông tin của các tổ chức tiếp nhận công nghệ; xây dựng cơ chế chuyển giao công nghệ lưỡng dụng nhằm tăng cường hiệu quả và thúc đẩy phát triển công nghệ nội sinh.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Chính sách khoa học và công nghệ
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Văn Sơn
  • Tác giả: Trần Kim Phượng
  • Số trang: 85
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại quốc gia Hà Nội 2009
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1022520
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 16, 2020

Share This Page