Luận Án Tiến Sĩ Giải Pháp Thúc Đẩy Hợp Tác Về Vận Chuyển Hàng Hóa Bằng Đường Biển Giữaviệt Nam Với Một Số Nước

Discussion in 'Tổ Chức & Quản Lý Vận Tải' started by quanh.bv, May 2, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giải Pháp Thúc Đẩy Hợp Tác Về Vận Chuyển Hàng Hóa Bằng Đường Biển Giữaviệt Nam Với Một Số Nước Trong Khối ASEAN
  Mục đích: Xây dựng giải pháp thúc đẩy hợp tác vận chuyển hàng hóa bằng đường biển giữa Việt Nam với một số nước trong khối ASEAN.
  Nhiệm vụ: Để đạt được mục đích trên, luận án đã đặt ra và hoàn thành các nhiệm vụ sau đây: - Xây dựng cơ sở lí luận khoa học về giải pháp thúc đẩy hợp tác vận chuyển hàng hóa bằng biển giữa Việt Nam với một số nước trong khối ASEAN; - Đánh giá thực trạng hợp tác vận chuyển hàng hóa bằng biển giữa Việt Nam với một số nước trong khối ASEAN thời gian qua.
  • Luận án tiến sĩ vận tải
  • Chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tải
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đinh Ngọc Viện, PGS. TS. Vũ Trụ Phi
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà
  • Số trang: 144
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Hàng hải Việt Nam 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.41&view=37352
  https://drive.google.com/uc?id=11NLWebuyqh_7qIPM_6WV2THHbk8kcdjO
   

Share This Page