Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Tổ Chức Lưu Trữ Lịch Sử Tỉnh Lai Châu

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học & Tư Liệu Học' started by nhandanglv123, Jul 22, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Giải Pháp Tổ Chức Lưu Trữ Lịch Sử Tỉnh Lai Châu
  Trong những năm qua cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước công tác văn thư, lưu trữ ngày càng được Đảng và Nhà nước quan tâm, đầu tư phát triển. Vì vậy tổ chức bộ máy văn thư, lưu trữ cũng được củng cố, kiện toàn. Đối với bất kỳ một ngành, lĩnh vực hoạt động nào, tổ chức bộ máy được xây dựng hợp lý, ổn định sẽ tạo điều kiện cho ngành, lĩnh vực phát triển, ngược lại, nếu tổ chức bộ máy không ổn định, thường xuyên có sự thay đổi ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành, lĩnh vực đó. Ngày 04 tháng 9 năm 1962, Hội đồng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102-CP về việc thành lập Cục Lưu trữ trực thuộc Phủ Thủ tướng. Việc thành lập Cục Lưu trữ Phủ Thủ tướng - cơ quan quản lý toàn quốc về công tác lưu trữ đã khẳng định một bước tiến quan trọng về xây dựng tổ chức của ngành Lưu trữ Việt Nam.
  • Luận văn thạc sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Lưu trữ học
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Liên Hương
  • Tác giả: Đỗ Viết Phúc
  • Số trang: 106
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89226
  https://drive.google.com/uc?id=1XuStCZHb3ULvBSCUeg-On49xKbtUNmx4
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page