Luận Án Tiến Sĩ Giải Pháp Truyền Dẫn Và Chuyển Tiếp Tín Hiệu Quang Dựa Trên Hạ Tầng Trên Cao

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Viễn Thông' started by seongochuong29592, Jul 12, 2021.

 1. [​IMG]
  Luận án đã đề xuất các mô hình mới về mặt lý thuyết và phân tích đưa ra các mô hình giải tích để đánh giá hiệu năng hệ thống truyền dẫn và chuyển tiếp tín hiệu quang dựa trên hạ tầng trên cao. Các kết quả nghiên cứu của luận án có thể giúp cho các nghiên cứu tiếp theo cũng như cho việc thiết kế và đánh giá tính khả thi của hệ thống truyền dẫn và chuyển tiếp tín hiệu quang dựa trên hạ tầng trên cao. Ngoài ra, các kết quả nghiên cứu này còn có thể ứng dụng trong giảng dạy và nghiên cứu tại các trường Đại học.
  • Luận án tiến sĩ điện điện tử
  • Chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Đặng Thế Ngọc
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Nga
  • Số trang: 144
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.12&view=37617
  https://drive.google.com/uc?id=14iV1PCIT8d5Ske43l8VBWp2ckEnVs30v
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 12, 2021

Share This Page