Luận Văn Thạc Sĩ Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Tín Dụng Ngân Hàng Từ Thực Tiễn Xét Xử Sơ Thẩm Tòa Án Nhân Dân Huyện

Discussion in 'Chuyên Ngành Pháp Luật Kinh Tế Việt Nam' started by quanh.bv, Aug 9, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Tín Dụng Ngân Hàng Từ Thực Tiễn Xét Xử Sơ Thẩm Tòa Án Nhân Dân Huyện Phúc Thọ, Thành Phố Hà Nội
  Nhà nước ta đang trong quá trình đổi mới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, chính trị, xã hội và các lĩnh vực khác góp phần tạo nên những bước tiến đáng kể vào công cuộc cải tiến đất nước. Các giao dịch trong xã hội diễn ra hàng ngày rất đa dạng, pháp luật khó có thể điều chỉnh được toàn bộ các quan hệ trong cuộc sống. Thông thường các bên lựa chọn hình thức giao dịch thông qua hợp đồng – hợp đồng ghi nhận sự thỏa thuận giữa các bên, là cơ sở để pháp luật bảo vệ quyền lợi của các bên khi có tranh chấp.
  • Luận văn thạc sĩ luật học
  • Chuyên ngành Luật kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Đình Hảo
  • Tác giả: Nguyễn Đức Trường
  • Số trang: 89
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học Xã hội 2020
  Link Download
  https://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=18800
  https://drive.google.com/uc?id=14q0xZKW8CWAfMKtIT5bO5Ekthct-ms0I
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page