Luận Văn Tốt Nghiệp Giải Quyết Tranh Chấp Quyền Sử Dụng Đất Ở Toà Án - Lý Luận Và Thực Tiễn

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Thương Mại' started by quanh.bv, Oct 6, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Từ khi đất nước giành được độc lập, các chính sách về đất đai của Đảng và Nhà nước được phát huy hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Trong công cuộc hiện đại hóa và công nghiệp hóa đất nước đòi hỏi phải có sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước và cũng chính vì thế mà Đảng, Nhà nước coi đây là một nhiệm vụ quan trọng. Với tốc độ phát triển kinh tế cao của nước ta trong những năm qua, đòi hỏi nguồn tư liệu sản lớn và đất đai chính là một tư liệu quan trọng cho phát triển kinh tế. Không ai trong chúng ta có thể phủ nhận được giá trị kinh tế do đất đai mang lại cũng như các giá trị về chính trị, an ninh, văn hoá....
  • Luận văn tốt nghiệp,
  • Chuyên ngành Luật thương mại
  • Giáo viên hướng dẫn: Trương Thanh Hùng
  • Tác giả: Đoàn Thanh Thái
  • Số trang: 63
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2011
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1ELDtD58sWlRsm5OWJ0ffZZf7WMExPME3
   

Share This Page