Luận Văn Tốt Nghiệp Giải Thoát Luận Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Và Chủ Nghĩa Hiện Sinh Của Jean Paul Sartre

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by nhandanglv123, Feb 5, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Giải Thoát Luận Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Và Chủ Nghĩa Hiện Sinh Của Jean Paul Sartre - Những Điểm Tương Đồng Và Khác Biệt
  Thứ nhất, giới thiệu một cách khái quát về sự ra đời của Phật giáo nguyên thủy, và giải thoát luận thể hiện qua quan niệm về con người và Tứ diệu đế trong Phật giáo nguyên thủy. Thứ hai, khái quát về sự hình thành của triết học hiện sinh của Jean Paul Sartre, từ đó, đưa ra những quan điểm về trong phương thức dẫn đến giải thoát cho con người trong triết học hiện sinh của ông. Thứ ba, tập trung so sánh giải thoát luận giữa hai học thuyết này nhằm tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt để rồi từ đó, đưa ra những nhận định, đánh giá về ý nghĩa, cũng như những ưu điểm và hạn chế của hai học thuyết trong quan niệm về sự giải thoát.
  • Luận văn tốt nghiệp đại học
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn: GS. TS. Nguyễn Vũ Hảo
  • Tác giả: Nguyễn Duy Tuân
  • Số trang: 70
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/98225
  https://drive.google.com/uc?id=1UA9N-snkYe19JN_rLyRfS5lPaPfrjmTi
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page