Luận Văn Thạc Sĩ Giảm Kích Cỡ Đặc Trưng Trong Phát Hiện Tấn Công Web Dựa Vào Bất Thường

Discussion in 'Chuyên Ngành An Toàn Thông Tin' started by nhandanglv123, Jan 26, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Giảm Kích Cỡ Đặc Trưng Trong Phát Hiện Tấn Công Web Dựa Vào Bất Thường
  Qua quá trình thực nghiệm, mô hình sử dụng lý thuyết tập thô mờ không giám sát của luận văn cho kết quả tốt hơn so với McPAD, tỷ lệ phát hiện đúng cao hơn trong khi tỷ lệ dương tính giả thấp hơn. Bên cạnh đó, thời gian thực thi trong giai đoạn phát hiện, thuật toán của luận văn chỉ mất khoảng 40% thời gian so với McPAD nguyên bản . Luận văn trình bày về phát hiện tấn công web dựa vào đặc trưng n-gram và bộ phân lớp một lớp. Trình bày về vấn đề rút gọn đặc trưng trong phát hiện tấn công web dựa vào bất thường. Trình bày mô hình đề xuất của luận văn, các bước tiến hành thực nghiệm mô hình và kết quả đạt được.
  • Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin
  • Chuyên ngành An toàn thông tin
  • Người hướng dẫn: TS. Lê Đình Thanh
  • Tác giả: Lê Thanh Bình
  • Số trang: 55
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Công Nghệ 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/99399
  https://drive.google.com/uc?id=193B2cZp84pbiwYA2114bzXya1rik2bRA
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page