Luận Án Tiến Sĩ Giảng Dạy Các Ca Khúc Mang Âm Hưởng Dân Ca Miền Trung Trong Đào Tạo Thanh Nhạc Tại Học Viện Âm Nhạc

Discussion in 'Chuyên Ngành Âm Nhạc Học' started by quanh.bv, Jul 2, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-7-2_19-40-37.png
  Giảng Dạy Các Ca Khúc Mang Âm Hưởng Dân Ca Miền Trung Trong Đào Tạo Thanh Nhạc Tại Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam
  Luận án là một trong những công trình đầu tiên nghiên cứu chuyên sâu về đặc điểm thanh nhạc và giảng dạy các ca khúc mang âm hưởng dân ca miền Trung. Vì thế, luận án đã góp vần hệ thống hóa và phát triển được cơ sở lý luận có liên quan đến ca khúc và giảng dạy ca khúc mang âm hưởng dân ca miền Trung trong các cơ sở đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp; làm rõ được các đặc điểm về điệu thức, quãng đặc trưng và các âm hình luyến láy hay gặp, về các yêu cầu kỹ thuật thanh nhạc, yêu cầu thể hiện hình tượng, cảm xúc trong các ca khúc mang âm hưởng dân ca miền Trung.
  • Luận án tiến sĩ Âm nhạc
  • Chuyên ngành Âm nhạc học
  • Hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Bình Định
  • Tác giả: Lê Thị Thơ
  • Số trang: 233
  • Kiểu file: PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam 2022
  Link download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=40487
  https://drive.google.com/file/d/1MjYTKILuuXVTFnur2EKZGiLQliL5lmIQ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page