Luận Án Tiến Sĩ Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Đạo Đức Học' started by quanh.bv, Dec 12, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước giai đoạn mới đang đặt ra những yêu cầu cấp bách về nguồn lực con người có chất lượng cao - đó là con người phát triển toàn diện, hài hòa trí - đức - thể - mỹ. húng ta đang sống trong thời đại mới - thời đại văn minh, khoa học với sự phát triển vượt bậc của ngành công nghệ thông tin. Sự phát triển này đã làm cho đời sống tinh thần con người ngày được nâng cao, tuy nhiên, k o theo đó là những tác động tiêu cực vào các mặt của đời sống đạo đức. ột bộ phận không nhỏ của giới trẻ ngày nay chạy theo lối sống hưởng thụ vật chất mà bỏ qua những giá trị đạo đức là nền tảng cốt yếu của con người. Vấn đề này đang là thách thức lớn cho các nhà giáo dục cũng như những người có trách nhiệm đối với sự phát triển hoàn thiện thế hệ trẻ của đất nước.
  • Luận án tiến sĩ Đạo đức học
  • Chuyên ngành Đạo đức học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc
  • Tác giả: Trần Quang Khánh
  • Số trang: 189
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học xã hội 2018
  Link Download
  http://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=17144
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page