Luận Án Tiến Sĩ Giáo Dục Hệ Giá Trị Truyền Thống Dân Tộc Với Sự Hình Thành Con Người Công Dân Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị Học' started by nhandanglv123, Jul 29, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Giáo Dục Hệ Giá Trị Truyền Thống Dân Tộc Với Sự Hình Thành Con Người Công Dân Việt Nam Thời Kỳ Hội Nhập
  Khái quát, hệ thống hóa một số vấn đề lý luận liên quan đến giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc với sự hình thành con người công dân Việt Nam thời kỳ hội nhập; Nghiên cứu tác động của giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc trong thực tế xây dựng con người công dân Việt Nam thời kỳ hội nhập; Đề xuất một số giải pháp về giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc đối với sự hình thành con người công dân Việt Nam thời kỳ hội nhập.
  • Luận án tiến sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Chính trị học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Vũ Hoàng Công, TS. Lưu Minh Văn
  • Tác giả: Đồng Quang Thái
  • Số trang: 206
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88401
  https://drive.google.com/uc?id=1Ip3E5k4hbuFYuWu4Hhe2nfTuoabLpN3m
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page