Luận Văn Thạc Sĩ Giáo Dục Lý Tưởng Cách Mạng Cho Sinh Viên Ở Tỉnh Thái Nguyên Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, Feb 17, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-2-17_12-15-15.png
  Luận văn Làm rõ khái niệm lý tưởng cách mạng và tầm quan trọng của việc giáo dục lý tưởng cách mạng và nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên ở tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay; Phân tích thực trạng, phát hiện vấn đề nảy sinh việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay thực hiện bằng một luận văn khoa học; Đề xuất phương hướng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên ở tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay.
  • Luận văn thạc sĩ Chính trị
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS. Nguyễn Tĩnh Gia
  • Tác giả: Vũ Thị Kim Hoa
  • Số trang: 91
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2014
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1012
  https://drive.google.com/uc?id=1shBTy9hWkvysvix_MbZHUSFE1Bnucbor
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page