Luận Văn Thạc Sĩ Giáo Dục Pháp Luật Trong Các Doanh Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Hải Dương

Discussion in 'Lý Luận Và Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật' started by quanh.bv, Jan 2, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Giáo Dục Pháp Luật Trong Các Doanh Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Hải Dương
  Tính cấp thiết của đề tài Công cuộc đổi mới toàn diện do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo trong những năm vừa qua đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Nền kinh tế đất nước ta đã có sự phát triền vượt bậc. Một trong những nguyên nhân cơ bản tạo nên sự phát triển của nền kinh tế nước ta là đã khơi dậy được tiềm năng của các thành phần kinh tế thông qua chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần với các loại hình doanh nghiệp khác nhau. Sự phát triển các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay là tất yếu, khách quan phù hợp với mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng yêu cầu của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
  • Luận văn thạc sỹ luật học
  • Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Mai Văn Thắng
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền
  • Số trang: 112
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia 2014
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1059780
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 23, 2017

Share This Page