Luận Án Tiến Sĩ Giáo Dục Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đạo Đức Cho Sinh Viên Trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Đạo Đức Học' started by quanh.bv, May 8, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới. Đồng thời, Người còn là nhà đạo đức học lỗi lạc. Người đã dành nhiều thời gian và tâm sức bàn về đạo đức và bản thân Người cũng là tấm gương sáng ngời nhất thực hành đạo đức cách mạng. Người đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục đạo đức cách mạng cho mỗi cán bộ, đảng viên và toàn dân ta. Trước lúc đi xa, Người không quên căn dặn mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải tích cực học tập và trau dồi đạo đức cách mạng
  • Luận án tiến sĩ triết học
  • Chuyên ngành Đạo đức học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Vũ Văn Gầu
  • Tác giả: Phạm Đức Lương
  • Số trang: 199
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học xã hội 2020
  Link Download
  https://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=18558
  https://drive.google.com/uc?id=1Pld9REOMd0pNnlFETth8FBvHfylpcO6s
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page