Luận Án Tiến Sĩ Giáo Dục Và Khoa Cử Nho Học Ở Nam Bộ Dưới Triều Nguyễn Giai Đoạn 1802-1867

Discussion in 'Chuyên Ngành Lịch Sử Việt Nam' started by quanh.bv, Jul 12, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-7-12_1-42-2.png
  Mục đích nghiên cứu
  : Mục đích nghiên cứu của luận án là đi sâu tìm hiểu về giáo dục và khoa cử Nho học Nam Bộ dưới triều Nguyễn. Thông qua việc trình bày về các chính sách của nhà Nguyễn đối với giáo dục Nho học ở Nam Bộ, tình hình giáo dục, khoa cử Nho học qua phân tích hoạt động của trường thi Hương Gia Định - An Giang, từ đó đưa ra các nhận xét về tình hình giáo dục và khoa cử ở vùng đất này, góp phần chỉ ra những nét khác biệt của Nho học trên vùng đất Nam Bộ.
  Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận án là giáo dục và khoa cử Nho học ở Nam Bộ trong giai đoạn 1802-1867 dưới triều Nguyễn. Đối với vấn đề khoa cử Nho học ở vùng đất Nam Bộ, chúng tôi tập trung nghiên cứu góc nhìn từ 2 trường thi Hương Gia Định, An Giang nên những Nho sĩ của vùng đất Nam bộ tham gia thi Hương tại các trường thi khác, thi Hội không phải là đối tượng hướng đến của đề tài.
  • Luận án tiến sĩ Lịch sử
  • Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đức Nhuệ, PGS.TS. Trần Văn Thức
  • Tác giả: Trần Khắc Huy
  • Số trang: 203
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học xã hội 2023
  Link download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=42097
  https://drive.google.com/file/d/1ZT7hFZT45yIP1K5uE5Hg96dwFGphjE14
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page