Luận Án Tiến Sĩ Giáo Dục Ý Thức Dân Tộc Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học Ở Thành Phố Hà Nội Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, Sep 18, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  - Luận án đã làm rõ khung lý thuyết về ý thức dân tộc (quốc gia) là toàn bộ tinh thần của dân tộc, phản ánh điều kiện sinh hoạt vật chất trong lịch sử hình thành và phát triển dân tộc, là tổng hòa các yếu tố tri thức, tình cảm, ý chí của các cá nhân, nhóm người đối với dân tộc mình biểu hiện tập trung ở lòng yêu nước và ý thức tự giác dân tộc.
  - Luận án đã khảo sát, đánh giá thực trạng giáo dục ý thức dân tộc cho sinh viên các trường đại học ở thành phố Hà Nội hiện nay. Những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng giáo dục ý thức dân tộc cho sinh viên trên các mặt như tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tính chủ động tích cực học tập rèn luyện, khát vọng và ý chí thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, ý thức bảo vệ Tổ quốc và tinh thần cống hiến vì cộng đồng dân tộc.
  • Luận án tiến sĩ chính trị
  • Chuyên ngành triết học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trương Ngọc Nam, PGS.TS. Nguyễn Đức Luận
  • Tác giả: Hà Thị Dáng Hương
  • Số trang: 206
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=33725
  https://drive.google.com/uc?id=1qyFN38ZzIIcu4_uke5ls30WfKkfrcFh2
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page