Luận Văn Thạc Sĩ Giữ Gìn, Phát Huy Giá Trị Văn Hóa Dân Tộc Khmer Hướng Đến Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững Ở Tỉnh

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, Feb 17, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-2-17_23-3-17.png
  Giữ Gìn, Phát Huy Giá Trị Văn Hóa Dân Tộc Khmer Hướng Đến Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững Ở Tỉnh Cà Mau
  Làm rõ một số vấn đề lý luận về giá trị văn hoá của dân tộc Khmer với phát triển bền vững; Phân tích thực trạng, làm rõ thành tựu, hạn chế và những bất cập, những vấn đề đặt ra trong giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá dân tộc Khmer hướng tới mục tiêu phát triển bền vững ở tỉnh Cà Mau; Đề xuất phương hướng và những giải pháp giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá dân tộc Khmer hướng tới mục tiêu phát triển bền vững ở tỉnh Cà Mau.
  • Luận văn thạc sĩ Chính trị
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Bùi Thị Hòa
  • Tác giả: Dương Như Ý
  • Số trang: 108
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2016
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6805
  https://drive.google.com/uc?id=1GXMhh4kDJuvOUpWbC2x3NCGWugtvInpi
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page