Luận Văn Thạc Sĩ Gốm Sứ Trong Quan Hệ Giao Thương Việt Nam - Nhật Bản Thế Kỷ XVII

Discussion in 'Chuyên Ngành Châu Á Học' started by nhandang123, Mar 17, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Gốm Sứ Trong Quan Hệ Giao Thương Việt Nam - Nhật Bản Thế Kỷ XVII
  Tổng quan về quan hệ giao thương Việt Nam – Nhật Bản thế kỷ XVII. Khái quát về lịch sử phát triển, đặc trưng và những dòng gốm sứ tiêu biểu của Việt Nam và Nhật Bản thế kỷ XVII. Bằng việc khai thác và xâu chuỗi các thành tựu nghiên cứu hiện có về lịch sử hình thành, kỹ thuật sản xuất, quá trình phát triển của gốm sứ Việt Nam – Nhật Bản, phân tích một cách chọn lọc các vấn đề trọng yếu trong thương mại gốm sứ hai nước và đem đến một cách đánh giá mới trên cơ sở những lý thuyết hiện đại để nhìn nhận mối quan hệ giao thương Việt Nam – Nhật Bản thế kỷ XVII.
  • Luận văn thạc sĩ Châu Á Học
  • Chuyên ngành Châu Á Học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Văn Kim
  • Tác giả: Nguyễn Thị Tường Vân
  • Số trang: 135
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại quốc gia Hà Nội 2013
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1035630
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEC5RHFvVVJzSy16UFE
   
  Last edited by a moderator: Oct 13, 2017

Share This Page