Luận Văn Thạc Sĩ Hành Vi Đầu Tư Của Nhà Đầu Tư Cá Nhân Tại Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by nhandanglv123, Jul 1, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Hành Vi Đầu Tư Của Nhà Đầu Tư Cá Nhân Tại Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam
  Giả thuyết thị trường hiệu quả cho răng tại bất kỳ thời điểm nào tốt ca thông tin mới đều được người tham gia thị trường năm bắt một cách nhanh chóng. Các thông tin này được phân ánh vào giá ca thị trường và được nhà đầu tư phân ảnh một cách đúng đắn với tất ca thông tin sẵn có. Theo lý thuyết thị trường hiệu quả. nhà đầu tư luôn hành động hợp lý và khách quan. Tuy nhiên trên thực tế, một số nhà đầu tư nghi ngờ về “sự tồn tại’’ của thị trường hiệu quả và cho rằng “thị trường không luôn luôn đúng’’, những nhà đầu tư này mong muốn có được tỷ suất sinh lợi cao bằng việc thực hiện đầu tư theo các chiến lược, chiến thuật riêng của họ. Các nhà đầu tư này ra quyết định đầu tư không theo các phương pháp, các giả định hoặc các mô hình kinh tế truyền thống.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Phan Thị Diệu Thảo
  • Tác giả: Vương Văn Thuận
  • Số trang: 101
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2013
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1XQyPcaU1mUJ9_T8QBys0_xsyuNFYXfzP
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page