Luận Văn Thạc Sĩ Hệ Số Của Đa Thức Chia Đường Tròn Nhị Phân Và Tam Phân

Discussion in 'Chuyên Ngành Phương Pháp Toán Cơ Cấp' started by quanh.bv, May 22, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Ta đã biết rằng với mỗi số nguyên dương n, có đúng n căn bậc n của đơn vị: ξk = cos 2kπ n +isin 2kπ n , k = 0, 1, . . . , n−1. Chú ý rằng ξk là căn nguyên thủy bậc n của đơn vị nếu và chỉ nếu gcd(k, n) = 1. Vì thế có đúng ϕ(n) căn nguyên thủy bậc n của đơn vị, trong đó ϕ là hàm Euler. Gọi ξkϕ1 , . . . , ξkϕ(n) là các căn nguyên thủy bậc n đơn vị. Khi đó đa thức chia đường tròn thứ n, kí hiệu là Φn(x), là đa thức bậc ϕ(n) được cho bởi công thức Φn(x) = (x − ξk)· · ·(x − ξkϕ(n) ). Mục đích của luận văn này là tìm hiểu một số tính chất của hệ số của đa thức chia đường tròn.
  • Luận văn thạc sĩ toán học
  • Chuyên ngành phương pháp toán sơ cấp
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Duy Tân
  • Tác giả: Bùi Thị Linh
  • Số trang: 46
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 2017
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...ia-duong-tron-nhi-phan-va-tam-phan-58929.html
  https://drive.google.com/uc?id=1tUfohhOs1DQD-sl3019CfW5-AOCtSp2o
   

Share This Page