Luận Án Tiến Sĩ Hệ Thống Cơ Quan Của Quốc Hội Trong Điều Kiện Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa

Discussion in 'Luật Hiến Pháp, Tư Pháp Và Hành Chính' started by admin, Apr 7, 2021 at 3:40 PM.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hệ Thống Cơ Quan Của Quốc Hội Trong Điều Kiện Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Việt Nam
  Trong Nghị quyết 48- NQ/TƯ về hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, đã đề cập đến một nội dung vô cùng quan trọng, muốn “xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật”, nội dung cơ bản cần đặt ra đó là “xây dựng và hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của các thiết chế trong hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” và thiết chế đầu tiên trong hệ thống chính trị mà Đảng ta quan tâm chính là Quốc hội – “Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, bảo đảm tốt hơn tính dân chủ, pháp chế, công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật; trong đó, các đạo luật ngày càng giữ vị trí trung tâm, trực tiếp điều chỉnh các quan hệ xã hội…”
  • Luận án tiến sĩ luật học
  • Chuyên ngành Luật Hiến pháp và Hành chính
  • Mã số: 9380102
  • Tác giả: Mai Thi Mai
  • Hướng dẫn: 1. PGS.TS. Tô Văn Hoà, 2. TS. Trần Thái Dương
  • 201 Trang
  • File PDF-TRUE
  • Trương ĐH Luật Hà Nội 2021
  Link download
  http://nitroflare.com/view/2B63AE735538003
   

Share This Page