Luận Án Tiến Sĩ Hệ Thống Kiểm Soát Gắn Với Kết Quả Hoạt Động Của Các Trường Đại Học Công Lập Thực Hiện Cơ Chế Tự Chủ

Discussion in 'Chuyên Ngành Kế Toán Kiểm Toán' started by quanh.bv, Oct 21, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-10-21_22-20-5.png
  Hệ Thống Kiểm Soát Gắn Với Kết Quả Hoạt Động Của Các Trường Đại Học Công Lập Thực Hiện Cơ Chế Tự Chủ Vùng Đồng Bằng Sông Hồng
  Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
  - Thứ nhất, luận án đã thực hiện trong bối cảnh nghiên cứu mới hoàn toàn khác biệt với những nghiên cứu trước đây là tại các trường đại học công lập thuộc vùng Đồng bằng Sông Hồng và đang thực hiện cơ chế tự chủ.
  - Thứ hai, luận án nghiên cứu vai trò trung gian điều tiết của hệ thống kiểm soát đối với mối quan hệ giữa cơ chế tự chủ và kết quả hoạt động của các trường đại học công lập thuộc vùng Đồng bằng Sông Hồng thay vì chỉ xem xét mối quan hệ trực tiếp giữa các nhân tố như những nghiên cứu trước đây.
  - Thứ ba, luận án lần đầu tiên sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để phân tích ảnh hưởng của cả hai yếu tố kiểm soát nội bộ và kiểm soát ngoài tới kết quả hoạt động của các trường đại học công lập vùng Đồng bằng Sông Hồng.
  - Thứ tư, luận án lần đầu tiên thực hiện so sánh sự khác biệt giữa hai nhóm trường đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên và đảm bảo một phần chi thường xuyên về ảnh hưởng từ hệ thống kiểm soát tới kết quả hoạt động của các trường đại học công lập vùng Đồng bằng Sông Hồng.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Đức Bình, TS. Nguyễn Thị Mỹ
  • Tác giả: Phạm Thị Thu Trang
  • Số trang: 161
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế quốc dân 2023
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.39&view=41663
  https://drive.google.com/file/d/1xdkGA-kdfst6t-cj-Mu2lYhng7nq8cmW
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page