Luận Văn Thạc Sĩ Hệ Thống Xếp Hạng Tín Dụng Nội Bộ Khách Hàng Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by nhandanglv123, Sep 15, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Hệ Thống Xếp Hạng Tín Dụng Nội Bộ Khách Hàng Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam
  Một trong những vấn đề cần quan tâm của các TCTD nhằm thúc đẩy việc quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực quốc tế là xây dựng và hoàn thiện hệ thống XHTD nội bộ. Các TCTD có thể xây dựng hệ thống XHTD nội bộ hoặc sử dụng kết quả XHTD của tổ chức XHTD độc lập để đánh giá rủi ro tín dụng, trong đó hệ thống XHTD nội bộ có vai trò rất quan trọng, được khuyến khích thực hiện và là trung tâm của công tác quản trị rủi ro tín dụng. VCB là một trong những ngân hàng có tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với KHDN khá cao, chất lượng tín dụng của KHDN có ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh VCB qua việc thực hiện trích lập dự phòng.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
  • Người hướng dẫn: TS. Lê Tấn Phước
  • Tác giả: Lữ Thành Hiển
  • Số trang: 118
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh 2019
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1zzWc5x0Yagez4tEK6HgsKM-uovJFz0dG
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page