Luận Văn Thạc Sĩ Hiện Đại Hóa Công Tác Văn Phòng Tại Ủy Ban Nhân Dân Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học' started by nhandanglv123, Apr 9, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Hiện Đại Hóa Công Tác Văn Phòng Tại Ủy Ban Nhân Dân Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
  Văn phòng là một bộ phận không thể thiếu được trong cơ cấu tổ chức của tất cả các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp. Là bộ phận có chức năng tham mưu, giúp việc cho các cấp lãnh đạo và quản lý, văn phòng có nhiệm vụ thu thập, tổng hợp, xử lý và cung cấp thông tin; tổ chức, điều phối công việc và các hoạt động chung; đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện và phương tiện làm việc cho cơ quan; đồng thời là trung tâm, đầu mối thực hiện các hoạt động giao dịch và liên lạc, góp phần duy trì và phát triển các mối quan hệ của cơ quan. Cùng với sự phát triển của khoa học - công nghệ, đặc biệt đối với các thành tựu về tin học, máy tính điện tử, kỹ thuật viễn thông và sự mở rộng quan hệ kinh tế, hội nhập với cộng đồng quốc tế, ở nước ta cũng đã xuất hiện khái niệm Văn phòng hiện đại ở một số ngành, cấp.
  • Luận văn thạc sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Quản trị văn phòng
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Đào Xuân Chúc
  • Tác giả: Lê Thị Thúy Hằng
  • Số trang: 121
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69517
  https://drive.google.com/uc?id=1gBHduQCEW-8tPrpbJWQ2tmi3nKvVpGF5
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page